โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ : เพิ่มพูนทักษะแพทย์จีนมหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น
ร่วมกับ โรงพยาบาลเชียงใหม่ฮอสพิทอล
เปิดรับสมัครเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
เพิ่มพูนทักษะแพทย์จีน
- - - เก็บแต้มได้วิชาละ 14 คะแนน !! - - -
เพื่อต่อใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะ
และมีใบ Certificate เมื่อเรียนจบคอร์ส3,500 บาท/ท่าน/คอร์ส
สำหรับแพทย์ (ผ่านการอบรมฝังเข็ม) /แพทย์แผนจีน
2,500 บาท/ท่าน/คอร์ส
สำหรับนักศึกษาการแพทย์แผนจีนทุกมหาวิทยาลัย
รับส่วนลด 500 บาท/คอร์ส
*สำหรับผู้ที่ได้รับวัคซีน Covid-19

วันที่ 22-24 กันยายน 2564
กระดูกและข้อทางการแพทย์แผนจีน
โดย ดร.อาจารย์แพทย์จีนนครทรัพย์ หล่าวเจริญ

วันที่ 20-22 ตุลาคม 2564
โรคเรื้อรังทางการแพทย์แผนจีน
โดย อาจารย์แพทย์จีนสิทธิโชค วาดพิมาย

วันที่ 24-26 พฤศจิกายน 2564
โรคหลอดเลือดสมองทางการแพทย์แผนจีน
โดย แพทย์จีนอัสนี สร้อยเงิน

วันที่ 22-24 ธันวาคม 2564
สูตินรีเวชทางการแพทย์แผนจีน
โดย ดร.แพทย์จีนศิริพร พจน์พาณิชพงศ์อบรมที่เชียงใหม่ !!!

ฝึกปฏิบัติกับเคสจริง : ณ โรงพยาบาลเครือข่าย
ภาคทฤษฎี : ณ มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น


- - -สามารถเก็บคะแนน " วิชาละ 14 คะแนน "
เพื่อต่ออายุใบประกอบโรคศิลปะ

* * *

เฉพาะแพทย์แผนจีน
และนักศึกษาในหลักสูตรการแพทย์แผนจีนเท่านั้นเอกสารประกอบการสมัคร (นำมาวันที่เข้าอบรม) ?

 
1.สำเนาบัตรประชาชน + สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด

2.สำเนาวุฒิการศึกษา 1 ชุด

3.สำเนาใบอนุญาตผู้ประกอบโรคศิลปะ 1 ชุด

4.รูปถ่าย 1 นิ้ว 2 ใบ

* * *

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้