บริการสนับสนุนการเผยแพร่

ช่วยจัดการขั้นตอนการส่งต้นฉบับบทความ จนถึงตอบรับตีพิมพ์ ช่วยคลายความกังวล ประหยัดเวลาในการจัดการขั้นตอนการเผยแพร่ และมีเวลาทุมเทในงานส่วนอื่นที่สำคัญเพิ่มขึ้น

Silver
500 บาท
 • คัดเลือกแหล่งเผยแพร่
 • ตรวจสอบแก้ไขรายการอ้างอิงตามรูปแบบแหล่งเผยแพร่
 • ประสานและจัดการส่งต้นฉบับแก่แหล่งเผยแพร่
Gold
980 บาท
 • คัดเลือกแหล่งเผยแพร่
 • ตรวจสอบแก้ไขรายการอ้างอิงตามรูปแบบแหล่งเผยแพร่
 • จัดหน้าต้นฉบับตามรูปแบบแหล่งเผยแพร่
 • ประสานและจัดการส่งต้นฉบับแก่แหล่งเผยแพร่
 • ประสานงานและจัดการส่งต้นฉบับแก่แหล่งเผยแพร่ รอบ 2

บริการที่ได้รับ

Package

Silver

Gold

Platinum

คัดเลือกแหล่งเผยแพร่

/

/

/

ตรวจสอบแก้ไขรายการอ้างอิงตามรูปแบบแหล่งเผยแพร่

/

/

/

จัดหน้าต้นฉบับตามรูปแบบแหล่งเผยแพร่

 

/

/

ประสานและจัดการส่งต้นฉบับแก่แหล่งเผยแพร่

/

/

/

กลั่นกรองต้นฉบับก่อนส่งแหล่งเผยแพร่

 

 

/

ประสานงานและจัดการส่งต้นฉบับแก่แหล่งเผยแพร่ รอบ 2

 

/

/

สนับสนุนการแก้ไขต้นฉบับตามผลประเมินของผู้ทรงคุณวุฒิ

 

 

/

จัดหน้าต้นฉบับบทความก่อนเผยแพร่

 

 

/

สมาชิก FEU Library

500 บาท

980 บาท

4,200 บาท

บุคคลภายนอก 5 ท่านแรก !!!

ฟรี!!! รับสิทธิ์  FEU-Library Special Member 6 เดือน

500 บาท

980 บาท

4,200 บาท

ราคาปกติ

750 บาท

1,150 บาท

4,650 บาท"วางใจด้วยบริการติดตามช่วยเหลือทั้งแบบ Online และ Onsite"

บริการของเรา

ลำดับ

บริการ

ราคาปกติ

สิทธิพิเศษช่วงเปิดตัวบริการ

ระยะเวลาส่งมอบงาน

รายละเอียดเพิ่มเติม

สมาชิก FEU Library

บุคคลภายนอก

1

คัดเลือกแหล่งเผยแพร่ (Publishing Resources Selection)

150 บาท

135 บาท

1 วัน

คลิกเลย

2

ตรวจสอบแก้ไขรายการอ้างอิงตามรูปแบบแหล่งเผยแพร่ (Target Publishing Resource Reference Style Editing)

350 บาท

315 บาท

2 วัน

คลิกเลย

3

จัดหน้าต้นฉบับตามรูปแบบแหล่งเผยแพร่ (Target Publishing Resource Formatting)

550 บาท

495 บาท

รับสิทธิ์เพิ่ม  FEU-Library Special Membership ฟรี 6 เดือน

3 วัน

คลิกเลย

4

ประสานและจัดการส่งต้นฉบับแก่แหล่งเผยแพร่ (Coordinate & Manage Submission)

250 บาท

225 บาท

1-2 วัน

คลิกเลย

5

กลั่นกรองต้นฉบับก่อนส่งแหล่งเผยแพร่ (Manuscript Pre-screening before Submission)

1,500 บาท

1,350 บาท

รับสิทธิ์เพิ่ม  FEU-Library Special Membership ฟรี 6 เดือน

1 สัปดาห์

คลิกเลย

6

ประสานงานและจัดการส่งต้นฉบับแก่แหล่งเผยแพร่ รอบ 2 (Re-Submission Support)

1,500 บาท

225 บาท

1-2 วัน

คลิกเลย

7

สนับสนุนการแก้ไขต้นฉบับตามผลประเมินของผู้ทรงคุณวุฒิ (Response to Reviewer Support)

1,000 บาท

900 บาท

รับสิทธิ์เพิ่ม  FEU-Library Special Membership ฟรี 6 เดือน

7-10 วัน

คลิกเลย

8

จัดหน้าต้นฉบับบทความก่อนเผยแพร่ (Manuscript Formatting before Publish)

600 บาท

540 บาท

รับสิทธิ์เพิ่ม  FEU-Library Special Membership ฟรี 6 เดือน

3-5 วัน

คลิกเลย


ทำไมต้องเลือกเรา ??
 • ผู้ช่วยจัดการขั้นตอนการส่งต้นฉบับบทความจนถึงตอบรับตีพิมพ์
 • ช่วยคลายความกังวล ประหยัดเวลาในการจัดการขั้นตอนการเผยแพร่ และมีเวลาทุมเทในงานส่วนอื่นที่สำคัญเพิ่มขึ้น
 • มีบริการหลากหลายตามเงื่อนไขทางวิชาการ งบประมาณ และเวลา
 • วางใจด้วยบริการติดตามช่วยเหลือทั้งแบบ Online และ Onsite
 • อุ่นใจด้วยบริการหลังการส่งมอบงาน


เริ่มใช้บริการ คลิกเลย