0-5320-1800 ถึง 4

สาขาวิชาการบัญชี

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
  • การบัญชี

คุณสมบัติ

ม.6 หรือเทียบเท่า ปวช., ปวส. (เทียบโอนได้)

ข่าวสาร และกิจกรรม

ศิษย์เก่าและ นักศึกษา

อ.สโรจน์พันธุ์ ปะละปิ๊ก (บุ๊กบิ๊ก)
อ.สโรจน์พันธุ์ ปะละปิ๊ก (บุ๊กบิ๊ก)อาจารย์สาขาวิชาการบัญชี วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนาเชียงใหม่
Read More
เรียนจบปุ๊ป !!! ทำงานปั๊ป !!!
คุณรัฐวิทย์ รัตนะ (ต๊ะ)
คุณรัฐวิทย์ รัตนะ (ต๊ะ)
Read More
ACCFEU เป็นบ่อน้ำรดให้ไม้อ่อนอย่างผมแข็งแรงจนเป็นร่มไม้ให้เด็กๆรุ่นหลังได้ ผมพิสูจน์มากับตัวแล้วครับ
Previous
Next

มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น เลขที่ 120 ถนนมหิดล ตำบลหายยา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100 Tel. 053-201-800-4 Fax: 053-201-810