0-5320-1800 ถึง 4

สาขาวิชาการสื่อสารการตลาดดิจิทัล

ชื่อปริญญา
นิเทศศาสตรบัณฑิต
(การสื่อสารตลาดดิจิทัล)

Bachelor of Communication Arts
in Digital Marketing Communication
คณะนวัตกรรมเทคโนโลยี
และการสร้างสรรค์

Faculty of Innovation
Technology & Creativity
สาขาการสื่อสารการตลาดดิจิทัล
Digital Marketing Communication

คุณสมบัติ

ม.6 หรือเทียบเท่า ปวช., ปวส. (เทียบโอนได้), ปวส. (เทียบโอนไม่ได้)

ข่าวสาร และกิจกรรม

ศิษย์เก่าและ นักศึกษา

คุณศุทธินี จารุวรานนท์ (ออย)
คุณศุทธินี จารุวรานนท์ (ออย)Content writer and photographer บริษัท Commercial Kraft
Read More
เรียนสนุกมากกกกกก ค่ะ
คุณเวทิศ บริบูรณ์
คุณเวทิศ บริบูรณ์เจ้าหน้าที่แนะแนวการศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา
Read More
เรียนมอฟาร์ ได้อะไรมากกว่าที่คิดเยอะเลยครับ
คุณเชิดชู กัลยาณมิตร (แบงค์)
คุณเชิดชู กัลยาณมิตร (แบงค์)DJ อิสระ
Read More
นอกจากเรียนสนุก ยังได้ความรู้เยอะแยะเลยค่รับ
คุณธนพล พริ้งสกุล (ธนนี่)
คุณธนพล พริ้งสกุล (ธนนี่)แบรนด์ Activity Team U beer บริษัท บุญรอด เทรดดิ้งจำกัด
Read More
ได้ความรู้เกี่ยวกับการทำธุรกิจ ดีมากครับ
Previous
Next
เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย
ติดต่อเรา

มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น เลขที่ 120 ถนนมหิดล ตำบลหายยา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100 Tel. 053-201-800-4 Fax: 053-201-810