0-5320-1800 ถึง 4

สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์

ชื่อปริญญา
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
(วิศวกรรมโลจิสติกส์)

Bachelor of Engineering
(Logistics Engineering)
คณะนวัตกรรมเทคโนโลยี
และการสร้างสรรค์

Faculty of Innovation
Technology & Creativity
สาขาวิศวกรรมโลจิสติกส์
Logistics Engineering
 

ตอบทุกความตั้งใจที่ใครก็เป็นวิศวกรได้

วิศวกรรมโลจิสติกส์ แกนหลักขับเคลื่อนทุกกิจการ สายงานจำเป็นที่ต้องการในอนาคต
ที่ ฟาร์อีสเทอร์น เราพัฒนาหลักสูตรให้เป็น Innovative Logistics Engineering
เพื่อการเป็นวิศวกรที่สามารถคิดและแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบด้วยศาสตร์วิศวกรรมอุตสาหการ +โลจิสติกส์+นวัตกรรม กล้านำเสนอด้วยทักษะการสื่อสารด้วยภาษาสากลอย่างมืออาชีพ

ทำไมต้องเลือก “วิศวกรรมโลจิสติกส์” ที่ฟาร์อีสเทอร์น

 • เรียนวิศวะ แถมได้ทักษะผู้ประกอบการ
 • จบสายการเรียนไหนก็ได้ ไม่มีปัญหา เราพร้อมปั้น
 • เตรียมพร้อมจากสถานประกอบการ+งานด้านโลจิสติกส์
 • ผู้หญิงก็เรียนวิศวะได้
 • อยู่เชียงใหม่ ใจกลางเมือง ใกล้สนามบิน
 • ห้องเรียนขนาดเล็ก ดูแลทั่วถึง
 • ไม่ต้องใช้คะแนน GAT/PAT
 • เรียนรู้จากการปฏิบัติจริงโดย Software
 • โลจิสติกส์ที่ทันสมัย
 • โอกาสได้งานสูงระหว่างเรียน
 • ไม่มีรับน้อง

Brochure

Download

คุณสมบัติ

ม.6 หรือเทียบเท่า ปวช., ปวส. (เทียบโอนได้)

ข่าวประชาสัมพันธ์

คำถามที่พบบ่อย

A : อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา ได้แก่

 • วิศวกรในองค์กรของรัฐและเอกชน เช่นอุตสาหกรรมค้าส่งค้าปลีก นำ เข้าส่งออก อุตสาหกรรมผลิตนํ้ามัน รถยนต์ ปูนซิเมนต์ อาหารสำเร็จรูป เป็นต้น

 •  วิศวกรด้านผู้ออกแบบ ควบคุม วิเคราะห์การขนส่ง และการบริการโลจิสติกส์ (LSPs)

 •  วิศวกรวางแผนด้านวัสดุ และการผลิต ในโรงงาน

 •  วิศวกรการบริหารจัดการ และออกแบบระบบด้านคลังสินค้า และกระจายสินค้า

 •  ผู้ประกอบการธุรกิจด้านโลจิสติกส์ (ขนส่ง จัดเก็บ วางแผน ฯลฯ)

 •  ที่ปรึกษาด้านวิศวกรรมโลจิสติกส์

 •  นักวิจัย นักวิชาการเกี่ยวกับงานทางด้านวิศวกรรมโลจิสติกส์ในหน่วยงานของภาครัฐและเอกชน

A : คุณสมบัติของผู้สมัครเรียน 
 • สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ หรือเทียบเท่า
 • สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง (ปวส.) ในทุกสาขา เพื่อเทียบโอนหลักสูตร 2 ปีต่อเนื่อง  
 •  เป็นผู้ที่กำลังศึกษาหรือเคยศึกษาขั้นปริญญาตรีจากสถาบันอุดมศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง
 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากสถาบันอุดมศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง
A : เมื่อสมัครแล้ว สามารถขอรับคำปรึกษาด้านเงินกู้เพื่อการศึกษา สามารถทำเรื่องกู้ยืม กยศ.ได้ ตามเงื่อนไขที่กองทุนกำหนด
หรือ สามารถแบ่งชำระค่าเล่าเรียนได้เป็นงวด ตามเงื่อนไขของมหาวิทยาลัย ก็สามารถทำได้เช่นกัน
รวมถึง เรามีทุนสนับสนุนการศึกษา สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.feu.ac.th/mterm65.html
A : เรามีหลักสูตรสำหรับวัยทำงาน ที่สามารถเลือกเรียนในวันอาทิตย์ โดยหลักสูตรนี้ออกแบบมาให้เหมาะกับผู้ที่ทำงานและต้องการเพิ่มคุณวุฒิทางวิชาการ ใช้ประสบการณ์การทำงานร่วมกับการเรียนการสอนได้
A : การเรียนวิศวกรรมอาจหลีกเลี่ยงไม่ได้ในการแก้ปัญหาเชิงตัวเลข หลักสูตรของเราออกแบบและเปิดรับผู้ที่จบมาจากทุกสายการเรียน เราจึงมีการเตรียมความพร้อมเพื่อปูพื้นสำหรับผู้เรียนที่ต้องการปรับเพิ่มพื้นฐานการคำนวณ จึงมั่นใจได้ว่าเราได้เตรียมการจัดเสริมความสามารถและปรับความกลัวหรือไม่เก่งตัวเลข ให้เป็นคนใหม่ที่เข้าใจการแก้ปัญหาด้วยการคำนวณได้แน่นอน

ทีมคณาจารย์


หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์

อาจารย์จำเริญ เขื่อนแก้ว
Email : chamroen@feu.edu

ความเชี่ยวชาญ

 • Product Development & Process Improvement
 • Improvement of Productivity and Quality in the Value Chain
 • Cost Control


อาจารย์พิชัย เหลี่ยวเรืองรัตน์

Email : pichai@feu.edu

ความเชี่ยวชาญ

 • Work Study
 • Productivity Improvement
 • Logistics and Supply Chain Management
 • Quality Assurance
 • Engineering Economy
 • Production Planning and Control
 • Lean and Agile Manufacturing Management
 • Project Management


อาจารย์ ดร. จุฑามาศ จินตนา
Email : jatamat@feu.edu

ความเชี่ยวชาญ

 • Logistics and Supply Chain Management
 • Logistics Performance Measurement
 • Transport and Distribution
 • International Logistics
 • Purchasing and Decision Making for Engineering
 • Data Analytics for Engineering
 • Packaging Design


อาจารย์เพียรพร จิตคำภู

Email : piangporn@feu.edu

ความเชี่ยวชาญ

 • Transportation Management
 • Logistics and Supply Chain Management
 • Database Analysis and Visualization
 • Project Management
 • Food Production
 • Simulation

ภาพกิจกรรมสาขา

ศิษย์เก่าและ นักศึกษา

คุณธารีณา มานะสุข (กวาง)
คุณธารีณา มานะสุข (กวาง)ส่วนตรวจค้น ท่าอากาศยานเชียงใหม่ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (AOT)
Read More
เรียนสนุกมากกกกกก ค่ะ
คุณณัฐพล ดีโลก (นิก)
คุณณัฐพล ดีโลก (นิก)เจ้าของกิจการโรงงานน้ำดื่มตราลำไยทอง และรับจ้างผลิตน้ำดื่มแบรนด์อื่นๆ
Read More
เรียนมอฟาร์ ได้อะไรมากกว่าที่คิดเยอะเลยครับ
 คุณจิราพรรณ ผดุงสินทรัพย์ (ฟ้า)
คุณจิราพรรณ ผดุงสินทรัพย์ (ฟ้า)บริษัท แก๊สซัพพลายส์ จำกัด โรงบรรจุก๊าซหุงต้ม บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน)
Read More
นอกจากเรียนสนุก ยังได้ความรู้เยอะแยะเลยค่ะ
คุณแสงเจริญ ลีนำโชค (ไนท์)
คุณแสงเจริญ ลีนำโชค (ไนท์)เจ้าของธุรกิจแสงเจริญผ้าฝ้ายไทย ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายชุดพื้นเมือง ผ้าซิ่น ชุดเด็ก กางเกง ผ้าฝ้าย สำเร็จรูป ขายปลีก/ส่ง จ.เชียงใหม่
Read More
ได้ความรู้เกี่ยวกับการทำธุรกิจ ดีมากครับ
Previous
Next
เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย
ติดต่อเรา

มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น เลขที่ 120 ถนนมหิดล ตำบลหายยา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100 Tel. 053-201-800-4 Fax: 053-201-810