โครงการวิจัยระบบจัดการฐานข้อมูลดิจิทัลด้านผู้ให้บริการโลจิสติกส์ในกลุ่มประเทศสมาชิกแม่โขง-ล้านช้าง

เปิดประสบการณ์การเรียนรู้ใหม่ โดย อ.จำเริญ เขื่อนแก้ว หัวหน้าโครงการวิจัยระบบจัดการฐานข้อมูลดิจิทัลด้านผู้ให้บริการโลจิสติกส์ในกลุ่มประเทศสมาชิกแม่โขง-ล้านช้างสำหรับหนุนเสริมการค้าข้ามพรมแดน ภายใต้กองทุนพิเศษแม่โขง-ล้านช้าง ประจำปี พ.ศ. 2564 พร้อมคณะทำงาน ได้รับความอนุเคราะห์จากผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ระดับสูงของด่านศุลกากรเชียงของ ด่านศุลกากรเชียงแสน และด่านศุลกากรแม่สาย