หลักสูตร : คณะบริหารธุรกิจ |  คณะศิลปศาสตร์ | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | คณะบริหารรัฐกิจ | คณะนิเทศศาสตร์
      ปริญญาโท MBA | ปริญญาเอก | ป.บริหารการศึกษา | ป.วิชาชีพครู | มัคคุเทศก์ | NEC
  สมัครเรียน : สมัครนักศึกษาใหม่ | โควต้า 53 | ทุนการศึกษา | เว็บบอร์ด | เงินกู้ กยศ. | สมัครเรียนออนไลน์ | ค่าเทอม
ม.ฟาร์อีสเทอร์น มหาวิทยาลัยเอกชน ชั้นนำ ของภาคเหนือ ตั้งอยู่สี่แยกสนามบิน จังหวัดเชียงใหม่ เปิดหลักสูตรสำหรับผู้สนใจ เรียนต่อปริญญาตรี โท เอก ด้วยแนวคิด เส้นทางสู่ผู้ประกอบการมืออาชีพ

มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น
3
4
           
 
 
 
รับสมัครนักศึกษาใหม่
หลักสูตรสำหรับคนทำงาน
หลักสูตรปริญญาโท MBA การเป็นผู้ประกอบการ
 

 
ค้นหาข้อมูลภายในเว็บฟาร์จาก google
 

หน้าหลัก > ผู้สนใจสมัครเรียนป.ตรี

ค่าหน่วยกิต ค่าบำรุงการศึกษาค่าใช้จ่ายในการสมัครเรียน
1. ค่าใบสมัคร 200 บาท
2. ค่าธรรมเนียมขึ้นทะเบียนนักศึกษา ค่าบำรุงการศึกษาและค่าหน่วยกิต นักศึกษาเหมาจ่ายชำระในวันสมัครเป็นนักศึกษา หรือผ่อนชำระเป็นรายงวด
- งวดที่ 1 อัตรา 40% ของค่าเทอมทั้งหมด
- งวดที่ 2 อัตรา 30% ของค่าเทอมทั้งหมด
- งวดที่ 3 อัตรา 30% ของค่าเทอมทั้งหมด

(สำหรับผู้ที่ยื่นกู้ กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ให้นักศึกษาดำเนินการกู้ยืมและทำสัญญาให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาที่กำหนด)

อัตราค่าเล่าเรียนเทอมที่ 1 รวมค่าบำรุงการศึกษาและค่าหน่วยกิต (ไม่รวมค่าขึ้นทะเบียนนศ. 1,000 บาท) สำหรับหลักสูตร 4 ป
คณะ
สาขาวิชา
ค่าใช้จ่าย (ภาคเรียนที่ 1)
ค่าใช้จ่าย (ตลอดหลักสูตร)
คณะบริหารธุรกิจ
ทุกสาขาวิชา
21,200 บาท
156,700-158,700
คณะศิลปศาสตร์ ทุกสาขาวิชา
20,900-21,200 บาท
156,250-158,900
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (ซอฟแวร์)
22,900 บาท
158,500
  สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (สารสนเทศ)
23,700 บาท
156,300
  สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ จำนวน
23,000 บาท
216,400
คณะนิเทศศาสตร์ สื่อสารการตลาด
25,600 บาท
210,100
คณะบริหารรัฐกิจ รัฐประศาสนศาสตร์
21,200 บาท
154,500

อัตราค่าเล่าเรียนเทอมที่ 1 รวมค่าบำรุงการศึกษาและค่าหน่วยกิต (ไม่รวมค่าขึ้นทะเบียนนศ. 1,000 บาท) สำหรับหลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี
คณะ
สาขาวิชา
ค่าใช้จ่าย (ภาคเรียนที่ 1)
ค่าใช้จ่าย (ตลอดหลักสูตร)
คณะบริหารธุรกิจ
ทุกสาขาวิชา
21,200-22,200 บาท
95,700-97,700
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
22,300 บาท
101,600-101,900
คณะนิเทศศาสตร์ สื่อสารการตลาด
33,000 บาท
146,800

หมายเหตุ คิดที่อัตราค่าหน่วยกิตปัจจุบัน หน่วยกิตละ 650-900 บาท

 
นักศึกษาใหม่ที่ต้องการกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษาของรัฐบาล (กยศ.)
เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาของรัฐบาล (กยศ.) เป็นเงินกู้ยืมสำหรับนักศึกษาในการศึกษาต่อจนจบปริญญาตรีโดยมีกฏเกณฑ์คร่าวๆคือ

คุณสมบัติผู้ที่จะยื่นกู้

1) รายได้ครอบครัวไม่สูงกว่า 200,000 บาทต่อปี
2) ไม่เป็นผู้ทำงานประจำในระหว่างศึกษา
3) ไม่เคยสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีมาก่อน
การทำสัญญา ทำสัญญาปีละ 1 ครั้ง ในช่วงเทอม 1 ของแต่ละปี ระยะเวลากู้ กู้ได้ตามหลักสูตร คือหลักสูตร 4 ปี กู้ได้ 4 ครั้ง หลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี กู้ได้ 2 ครั้ง หากนศ.เคยใช้สิทธิการเรียนระดับอุดมศึกษามาก่อนมาเรียนต่อที่ม.ฟาร์อีสเทอร์น ก็จะนับรวมครั้งที่เคยกู้ยืมมาแล้วไปด้วย จำนวนเงินที่กู้ยืมได้ ค่าเทอม (ตามจำนวนที่ไม่สูงว่ากยศ.กำหนด) พร้อมค่าใช้จ่ายรายเดือน เดือนละ 2,000 บาท
การชำระเงินคืน หลังจากจบการศึกษาไปแล้ว 2 ปี จะต้องชำระเงินกู้ยืมคืนพร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 1 ต่อปี ระยะเวลาชำระเงินกู้คืน
10 ปี

 

 

 


  หลักสูตร : คณะบริหารธุรกิจ |  คณะศิลปศาสตร์ | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | คณะบริหารรัฐกิจ | คณะนิเทศศาสตร์  
      ปริญญาโท MBA | ปริญญาเอก | ป.บริหารการศึกษา | ป.วิชาชีพครู | มัคคุเทศก์ | NEC  
  สมัครเรียน : สมัครนักศึกษาใหม่ | โควต้า 53 | ทุนการศึกษา | เว็บบอร์ด | เงินกู้ กยศ. | สมัครเรียนออนไลน์ | ค่าเทอม  
หน้าหลัก | ผู้สนใจสมัครป.ตรี | ผู้สนใจสมัครป.โท - เอก | ผู้สนใจสมัครป.บัณฑิต-อื่น ๆ | นักศึกษาปัจจุบัน | บุคลากร | ศิษย์เก่า | แผนผังเว็บไซต์

Copyright © 2009 The Far Eastern University. All rights reserved. Do not duplicate or redistribute in any form.
มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น เลขที่ 120 ถ.มหิดล ต.หายยา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100
โทร. 0-5320-1800-4 แฟกซ์. 0-5320-1810